kiểm tra động cơ

  1. Yeuxemerc

    2 bài kiểm tra đánh giá tình trạng động cơ

    1) COMPRESSION TEST: Bài kiểm tra đầu tiên này được xem như là một cách test nhanh để đánh giá tình trạng động cơ. Sở dĩ gọi là test nhanh vì nó chỉ thể hiện là động cơ tốt hay xấu chứ nó không chỉ ra là hư ở đâu nếu có vấn đề. Đồ nghề là bộ kit đo áp lực buồng đốt khá đơn giản bao gồm một đồng...
Bên trên