không trục cam

  1. THANHDATSPKTVL

    Động cơ không sử dụng Trục Cam

    Trong tất cả các loại động cơ đốt trong, trục khuỷu được liên kết với trục cam qua dây đai răng, xích hoặc bánh răng. Khi trục khuỷu quay, trục cam quay theo và lần lượt đóng mở xupap nạp và xả. Nếu như trước đây, trục cam là một bộ phận không thể thiếu trong mỗi động cơ đốt trong, do đó, để...
Bên trên