khác nhau giữa understeer và oversteer

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Sự khác nhau giữa understeer và oversteer là gì?

    Cả hai thuật ngữ understeer và oversteer đều chỉ sự sai lệch trong quá trình vào cua của một chiếc xe ô tô. Chúng nói đến "sự nhạy cảm" của hệ thống lái của một chiếc xe ô tô. Understeer và Oversteer là gì? Theo chuyên gia Nhật Bản, định nghĩa đơn giản nhất của understeer có thể hiểu là quá...
Bên trên