khác nhau bướm ga diesel và xăng

  1. MyS2Love

    Sự khác nhau giữa bướm ga trên động cơ xăng và diesel

    Trong thời gian gần đây có nhiều anh em hiểu sai về chức năng của bướm ga trên động cơ Diesel, mặc dù đã có một số bài viết nói về vấn đề này rồi đặc biệt là bài viết của thầy Phạm Vỵ trên diễn đàn oto-hui, song mình vẫn viết lại để tổng kết một cái dễ hiểu nhất về chức năng của bướm ga trên...
Bên trên