jjj

  1. D

    Máy 58-3eo không tách bơm

    Chào các cụ cháu đang làm con máy 58 -3 eo nhờ các cụ tư vấn máy bây giờ ga bé cắt xích bị lịm cháu cặp đồng hồ thì thấy như này khi nào không lịm thì hai bơm tách được còn lúc lịm thì hai bơm đều có áp di chuyển ga to thì vẫn cắt và thoát máy các cụ tư vấn giúp ạ
Bên trên