isuzu dmax 2008 ga không lên quá 2000v/p

  1. otoTN

    Isuzu Dmax 2008 AT ga không quá 2000rpm cần các bác giúp đỡ

    hôm nay em gặp con isuzu dmax 2008 số tự động ga không quá 2000v/p đọc ra lỗi P2140: pedal position sensor 2-3 voltage correlation P2139: pedal position sensor1-3 voltage corretation em đã thử bàn đạp ga mới rồi ạ
Bên trên