intelligent rearview mirror

  1. MyS2Love

    Công nghệ gương chiếu hậu thông minh của Nissan

    Tích hợp với camera toàn cảnh, gương chiếu hậu thông minh Intelligent Rearview Mirror của Nissan giúp lái xe an toàn hơn. Tầm nhìn phía sau xe luôn chiếm vai trò quan trọng đối với người lái. Tuy nhiên tầm nhìn được cung cấp bởi gương chiếu hậu hai bên ngoài xe và chính giữa trong xe có những...
Bên trên