index terms—connected vehicles

  1. TonyChoper

    Xe Kết Nối: Những Giải Pháp và Thách Thức, P.3 Kết nối liên xe

    Do ko có time nên mấy bài viết mình thường google translate, rùi chỉnh sửa chút ít Mình thấy còn nhiều sai sót, nghe người ta nói "dịch sai là một tội ác" nên mình dừng ở đây, tu luyện thêm, hẹn gặp lại
  2. TonyChoper

    Xe Kết Nối: Những Giải Pháp và Thách Thức, P2. Kết Nối Trong Xe

    Do ko có time nên mấy bài viết mình thường google translate, rùi chỉnh sửa chút ít Mình thấy còn nhiều sai sót, nghe người ta nói "dịch sai là một tội ác" nên mình dừng ở đây, tu luyện thêm, hẹn gặp lại
Bên trên