in 3d sla cao cấp

  1. dongle2901

    Giá trị của công nghệ in 3D trong ngành ô tô lớn như thế nào ?

    Trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0 này, công nghệ in 3D trở thành một lĩnh vực quan trọng trong sản xuất và được các ngành nhanh chóng áp dụng. Ngành công nghiệp ô tô là một trong những ngành tiên phong nhất sử dụng công nghệ in 3D, in 3D cho phép các quy trình sản xuất nhanh hơn nhiều...
  2. Thuy_auto

    Cty ThinkSmart Tiên Phong đưa công nghệ gia công quét 3D, in 3D SLA Cao Cấp vào quy trình sản xuất ô

    Áp lực lớn ngành ô tô ViệtNam, Công ty ThinkSmart Tiên Phong đưa công nghệ gia công quét 3D, in 3D SLA Cao Cấp vào quy trình sản xuất ô tô, tàu tại Việt Nam Việt Nam đang đứng trước những áp lực lớn phát triển ngành ô tô, tàu. Dù các Hãng ô tô Việt Nam đã có nhiều nổ lực, nhưng lượng xe nhập...
Bên trên