hyundai đà lạt tuyển dụng gấp

  1. HyundaiDaLat

    ĐIỀU PHỐI VIÊN - HYUNDAI ĐÀ LẠT

    ĐIỀU PHỐI VIÊN - HYUNDAI ĐÀ LẠT Mô tả công việc - Nhận lệnh sửa chữa từ Cố vấn dịch vụ, phân việc cho kỹ thuật viên theo nội dung sửa chữa. - Lập kế hoạch sửa chữa các công đoạn và giao cho các tổ. - Theo dõi kiểm soát tiến độ xe, chất lượng công việc, thời gian sữa chữa đúng tiến độ. -...
  2. HyundaiDaLat

    Thợ đồng (Gò)/Thợ sơn - Hyundai Đà Lạt

    THỢ ĐỒNG/THỢ SƠN HYUNDAI ĐÀ LẠT I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC: _ Thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa phần thân ô tô và sơn bề mặt thân ô tô _ Sửa chữa, bảo dưỡng theo đúng yêu cầu, quy trình và tiêu chuẩn kĩ thuật - Quản lý KTV sữa chữa chung đúng quy trình tiêu chuẩn - Kiểm soát đảm bảo chất lượng sửa chữa -...
Bên trên