huongdansuachua

  1. Kuntu1997

    Hở mạch kim phun xy lanh số 3 trên xe Mazda - Cách xử lí

    PHÂN TÍCH MÃ LỖI P0203 TRÊN XE MAZDA 6 L4-2.5L 2016 (SKYACTIV-G) P0203: Fuel injector circuit/open cylinder No.3 (Hở mạch kim phun xy lanh số 3) 1. Thông tin chung 1.1. Mô tả mã lỗi Mô đun điều khiển động cơ (ECM) kiểm tra điện trở mạch của kim phun và theo dõi sự sụt giảm điện áp trong...
Bên trên