huong dan xay dung gara

  1. Nguyễn Thanh Đàm

    Làm thế nào để xây dựng và vận hành Garage ô tô: Phần 2 - Định vị thị trường ngách khi mới mở

    Garage ô tô nếu gọi đúng tên là trạm dịch vụ ô tô là một khái niệm rất rộng và có nhiều mô hình kinh doanh trong lĩnh vực này. Vì chúng ta thường gọi chung chung, hiểu chung chung nên làm cũng sẽ chung chung và chẳng có cái gì làm cho nó sâu sắc được. Chính vì vậy nên chúng ta cần hiểu đúng mô...
Bên trên