hướng dẫn sửa chữa mã lỗi

  1. Kuntu1997

    Xử lý Pan mất kết nối hệ thống ABS

    HƯỚNG DẪN SỬA CHỮA LỖI MẤT KẾT NỐI HỆ THỐNG ABS Trong quá trình chẩn đoán và sửa chữa, Anh Em đã khi nào gặp phải tình trạng không thể kết nối được với một hệ thống nào đó trên xe. Mặc dù đèn báo lỗi hệ thống trên táp-lô vẫn sáng, nhưng khi sử dụng máy chẩn đoán để đọc lỗi thì được báo đã mất...
Bên trên