http://kcvg.kia.com/en-us/system.php

  1. DTC-ACTIVE

    Websie mô tả hoạt động các hệ thống trên xe KIA đời mới

    Mời các bác xem trang này mô tả bằng vi deo trực quan sinh động về các hệ thống hoạt động động cơ trên xe KIA đời mới và có thể dùng google dịch ra tiếng việt ,hiện tại trang này chưa cho tải video về và thời gian tới sẽ được tải về :http://kcvg.kia.com/en-US/system.php
Bên trên