hstd

  1. LeDuyTungKTV

    Xin tài liệu thiết kế hộp số tự động

    Em có nhận 1 bài đồ án về thiết kế hộp số tự động cho xe toyota yaris G, nhưng không có bản mẫu Vậy bác nào có bản mẫu thiết kế HSTD cho exin với ạ. xe nào cũng được ạ.
Bên trên