hộp số phân phối

  1. hocviec.oto

    Phân loại hộp số phân phối

    PHÂN LOẠI CÁC LOẠI HỘP SỐ PHÂN PHỐI A. Hộp phân phối đơn giản Sơ đồ cấu tạo của hộp phân phối đơn giản được trình bày trên hình 10.46. Hộp phân phối nhận mô men truyền từ hộp số tới qua trục vào, và phân phối mô men đến cầu trước, cầu sau bằng hai trục ra. Hộp phân phối bố trí một bánh răng...
Bên trên