honda ev

  1. H

    Xu Thế Xe Điện

    Kỷ nguyên xe điện trên thế giới bùng nổ vào những năm gần đây bởi sự xuất hiện của dòng xe Tesla vào năm 2012. Xu hướng thay đổi ở nhiều nơi trên thế giới tạo ra những cuộc đua công nghệ sản xuất xe sử dụng năng lượng xanh. Khác với những chiếc xe điện đầu tiên trên thế giới vào khoảng thế kỉ...
Bên trên