hỗn hợp nhiên liệu và không khí

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Fuel Trim là gì? Hiểu về sự điều chỉnh nhiên liệu của động cơ ô tô

    Trong việc phân tích dữ liệu động Live Data có 2 yếu tố rất quan trọng để nhận biết được tình trạng động cơ đang thiếu hay thừa nhiên liệu đó là dựa vào thông số Fuel Trim mà cụ thể là Short Term Fuel Trim (STFT) và Long Term Fuel Trim (LTFT). Thế nhưng để hiểu được 2 thống số này quả không phải...
Bên trên