hoàng huy b180

  1. N

    Hoàng Huy B180 – 8 Tấn, 9 Tấn. Dongfeng b180 thùng dài 9m6 – TXT_B180

    Hoàng Huy B180 – 8 Tấn, 9 Tấn. Dongfeng b180 thùng dài 9m6 – TXT_B180 Dongfeng Hoàng Huy B180 8 tấn có kích thước thùng dài lên đến 9m6 (9.650 mm) là dòng xe tải trung chuyên vận chuyển hàng hóa quá khổ nhưng không quá tải. Hoàng huy b180, hoàng huy 8 tấn, hoàng huy 9 tấn, hoàng huy thùng...
Bên trên