hoa kỳ

  1. nhotnhapkhau123

    Tra dầu nhớt có đạt tiêu chuẩn API - Hoa Kỳ.

    API là cụm từ viết tắt (American Petroleum Institute) : Viện dầu khí Hoa Kỳ là hệ thống tiêu chuẩn phân loại phổ biến nhất,được sử dụng rộng rãi trên toàn thế giới. Hiện tại trên thị trường có rất nhiều thương hiệu dầu nhớt,quảng cáo rằng họ đạt tiêu chuẩn API .Nhưng trên thực tế thì không...
Bên trên