hitachi600

  1. Q

    ZX600LC: thông phớt vách ngăn kéo, tháo ra thay sim phớt lắp lên thì có hiện tượng bị rơi am?

    Bệnh tình của em nó là thông phớt vách ngăn kéo ,tháo ra thay sim phớt lắp lên thì có hiện tượng bị rơi am,cụ thể là ra hết am ,chỉ cần chạm tay trang thao tác vào am rồi thả tay trang ra,là vào am nó rơi tự do,kiểu rơi cái rầm như kiểu bại liệt,rơi theo kiểu k có áp,tự nó rơi dù đã tắt máy,mà...
Bên trên