hình nộm thử nghiệm va chạm

  1. chien.bkhcm

    Tại sao hình nộm nữ ít được sử dụng trong thử nghiệm va chạm ô tô?

    Hầu hết, các hình nộm trong các cuộc thử nghiệm va chạm ô tô hiện nay ở các trung tâm thử nghiệm như NHTSA và IIHS đều sử dụng phiên bản nam. Và ta sẽ không bao giờ bắt gặp các hình nộm nữ trong các cuộc thử nghiệm cả vì có nhiều vấn đề xảy ra đến việc quyết định chọn loại hình nộm. Không phải...
Bên trên