hill-start assist control (hac)

  1. TrinhTan

    Tìm hiểu Hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và Hỗ trợ đổ đèo

    Chúng ta đã nghe rất nhiều về các hệ thống Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và Hỗ trợ đổ đèo. Vậy cụ thể Hỗ trợ khởi hành ngang dốc và Hỗ trợ đổ đèo, chúng hỗ trợ như thế cho người lái với các địa hình dốc, đèo? Hãy tham khảo bài viết này. Hill-start Assist Control (HAC) là gì? HAC sẽ giúp cho...
Bên trên