hiệu chuẩn góc lái

  1. Kuntu1997

    Hướng Dẫn Hiệu Chuẩn Cảm Biến Góc Lái

    HIỆU CHUẨN CẢM BIẾN GÓC LÁI BẰNG MÁY CHẨN ĐOÁN AUTEL MS906BT Trong nhiều năm qua cho đến nay chúng ta đã thường làm quy trình chỉnh độ chụm cả 4 bánh. Bước cuối cùng trong quy trình là chỉnh độ chụm bánh trước của xe - rồi in kết quả và kết thúc công việc. Nhưng với nhiều loại xe mới ngày...
Bên trên