hethongphanh

  1. S

    Van điều hòa lực phanh

    Van điều hòa lực phanh giữ vai trò gì trong hệ thống phanh, chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Quá trình phanh dẫn tới hiện tượng tăng tải trọng tác dụng lên cầu trước, giảm tải trọng ở cầu sau. Sự phân bố lực phanh cần thiết phải đảm bảo mối quan hệ giữa lực phanh sinh ra ở bánh sau và lực tác dụng...
Bên trên