hethongmaloioto

  1. H

    Vài mã lỗi thường gặp trên ô tô

    Mã lỗi P0171 System too rich bank 1 và code P0175 system too rich bank 2. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn mã lỗi P0172 hệ thống quá giàu. Một mã lỗi hiện tại đang gặp rất nhiều và thường xuyên gặp trên các dòng xe ở thị trường Việt Nam hiện nam. Nhiều anh em gặp mã lỗi này không biết...
Bên trên