hệ thống điện xe hyundai

  1. Utt-Car

    Hệ thống nạp xe Hyundai Santafer 2014 cần trợ giúp

    Chào các anh em trong diễn đàn. Em có gặp con Hyundai Santafer 2014, nhưng chư hiểu rõ vai trò của các chân trong mạch nên không biết cách kiểm tra, chẩn đoán bệnh. Mong các anh em chỉ giúp vai trò, chức năng của các chân IC trong mạch điện
Bên trên