hệ thóng đề

  1. dangnamphong

    Hư hỏng máy phát hoặc hệ thống sạc

    Hư hỏng máy phát hoặc hệ thống sạc Các vấn đề ở máy phát điện và hệ thống sạc có thể ảnh hưởng xấu tới xe theo nhiều khác nhau. Do đó, cần có những biện pháp kiểm tra trước khi kết luận bộ phận nào gặp hư hỏng và nên thay thế. Dưới đây là những dấu hiệu hư hỏng và cách kiểm tra hệ thống sạc...
Bên trên