hệ thống coil tubin

  1. X

    2 MOTOR THỦY LỰC CHẠY KHÔNG ĐỒNG TỐC

    Kính gửi các bác Xin nhờ các bác trợ giúp cho cái sơ đồ thủy lực sau Không biết tại sao 2 motor chạy không đồng tốc phin lọc dầu đường vào mau rách Xin trân trọng cảm ơn mọi người !
Bên trên