hải phòng

  1. HASFMLX

    Vệ sinh kim phu, buồng đốt động cơ diesen santafe MLX 2009

    Xin chào tát cả các bác trên diễn đàn. Mong các bác có kinh nghiệm chia sẻ cách vệ sinh kim phun và buống đốt cho động cơ chạy diesen. việc vệ sinh tại các gara có thực sự hiệu quả? các dung dịch pha chế cùng nhiên liệu diesen có hại máy không, tác dụng thế nào? dung dịch pha với dầu máy để vệ...
Bên trên