góc đánh lửa

  1. TrinhTan

    Hướng dẫn điều chỉnh góc đánh lửa trên xe hơi

    Nhiệm vụ của hệ thống đánh lửa là tạo ra tia lửa điện mạnh và đúng thời điểm để đốt cháy hỗn hợp hòa khí trong động cơ. Nếu thời điểm đánh lửa quá sớm hay quá muộn đều khiến động cơ không đạt công suất như mong muốn. Vì vậy, việc điều chỉnh đúng thời điểm đánh lửa là một yêu cầu cần thiết. Phần...
Bên trên