góc caster

  1. Review Gara OH

    Công dụng của góc đặt bánh xe Caster

    1.Góc Caster là gì? - Caster là sự nghiêng về phía trước hoặc phía sau của trụ quay đứng. Caster được đo bằng độ giữa trụ quay đứng và phương thẳng đứng khi nhìn từ cạnh xe. Nếu nghiêng về phía sau gọi là caster dương, nếu nghiêng về phía trước gọi là camber âm. Khoảng cách từ giao điểm của...
Bên trên