giup dien dan

  1. Nguyễn Thanh Đàm

    O- H Và bài toán tạo giá trị cho cộng đồng!?

    Thân chào toàn thể anh em ! Là người đồng hành xuyên suốt sự phát triển của diễn đàn OTO-HUI hơn hết bản thân tôi luôn là người đặt ra câu hỏi "Làm thế nào để diễn đàn chúng ta phát triển mạnh mẽ và mọi người đều nhìn thấy và được hưởng giá trị từ OTO-HUI tạo ra" Quay lại với O-H từ khi mới...
Bên trên