#giẻ rách

  1. soanhd

    Komatsu PC200-7 nhiều khói nhưng không lịm máy

    Chả là e đang sửa con komatsu 200-7, Hiện tượng e nó khói đen rất nhiều, e đã kiểm tra lọc gió lọc dầu, sâu dầu, cái nào nghi e thay luôn, tubo e Chết e thay mới, Đã vệ sinh bình dầu diezen, hơi thừa không có, máy không lịm, Bơm kim con này khỏe mà có điều lạ là đường dầu hồi về quá nhiều, e...
Bên trên