giaotrinhtienganhchuyennganh

  1. TuyetSuong221116

    Tài liệu + Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành

    Đây là Tài liệu + Giáo trình môn học Tiếng Anh chuyên ngành mà mình tổng hợp được trong suốt quá trình học. Để đạt hiệu quả tốt, mình thấy hiệu quả nhất là học từ vựng qua hình ảnh, dịch bài trên báo.. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chúc các bạn thành công ^^ -------- Mod thông báo link hỏng.
Bên trên