gas lạnh điều hòa ô tô

  1. SIGVN

    Các loại gas lạnh trong hệ thống điều hòa trên ô tô

    Môi chất hay còn được gọi là gas lạnh trong hệ thống điều hòa trên ô tô là chất trao đổi nhiệt khi nó tuần hoàn. Nó nhận nhiệt khi bay hơi và giải phóng nhiệt khi nó hoá lỏng. Có 2 loại gas lạnh là CFC-12 ( R12 ) và HCF-134A ( R134A ), nhưng hiện nay người ta sử dụng HCF-134A, do CFC-12 gây...
Bên trên