flyheel kers

  1. THANHDATSPKTVL

    Hệ Thống Phục Hồi Động Năng Của VolVo

    Volvo vừa mới công bố thông tin về hệ thống Flywheel KERS một công nghệ phục hồi động năng đặc biệt dựa trên cơ chế quay của bánh đà. Hãng xe Thụy Điển cho biết rằng hệ thống này có thể làm giảm mức tiêu hao nhiên liệu lên đến 25%. Volvo đã hợp tác cùng Flybrid Automotive, một bộ phận của tập...
Bên trên