everest

  1. M

    Lỗi đèn xe Everest 2010 nhờ các cao nhân chỉ giáo.

    Xin chào các cao nhân. Em độ đèn bi và led cho Everest 2010 như clip đính kèm (bi led pha cos, mắt quỷ, mắt thiên thần, led mí đuổi kiêm đèn drl) nhưng sau khi độ thì bị tình trạng như sau: - Khi tắt hoàn toàn đèn pha (kể cả khi rút chìa khóa), đèn demi thì đạp phanh đèn đồng hồ taplo sáng mờ...
Bên trên