em xin đồ án máy xây dựng chuyên dùng ạ!

 1. Q

  Cho em xin tài liệu tiếng anh chuyên nghành ạ

  Bác nào có tài liệu tiếng anh chuyên nghành cho em xin với ạ
 2. T

  M.n ai có tài liệu đồ án máy xây dựng chuyên dùng cho em tham khảo với ạ! em cảm ơn!

  M.n ai có tài liệu đồ án máy xây dựng chuyên dùng cho em tham khảo với ạ! em cảm ơn!
 3. T

  M.n ai có tài liệu đồ án máy xây dựng cho em tham khảo với ạ! em cảm ơn!

  M.n ai có tài liệu đồ án máy xây dựng cho em tham khảo với ạ! em cảm ơn!
Bên trên