động lực học quay vòng ô tô góc lớn

  1. N

    động lực học quay vòng ô tô

    mọi người cho e hỏi: thông thường ta hay khảo sát xe quay vòng góc nhỏ thì có thể sử dụng các công thức gần đúng còn khi xe quay vòng với góc quay bánh xe dẫn hướng không nhỏ thì quan hệ giữa lực ngang và góc lệch bên sẽ không thể sử dụng được các công thức gần đúng nữa. trường hợp này khảo sát...
Bên trên