động học

  1. N

    ô tô điện

    Các tiền bối cho em xin tài liệu về tính toán động học, các đường đặc tính cơ, công suất, các đồ thị cân bằng công suất, cân bằng lực kéo, khả năng tăng tốc,.... nói chung là về tính toán lý thuyết ô tô. Em cảm ơn!
Bên trên