động cơ tỉ số nén biến thiên

  1. THANHDATSPKTVL

    Động Cơ Có Tỉ Số Nén Biến Thiên Của INFINITI

    Như các bạn đã biết động cơ xăng có tăng áp thường có mức tỉ số nén (compression ratio) thấp nhằm hạn chế tình trạng hỗn hợp cháy nổ sớm hơn mong muốn. Tuy nhiên, khi chạy tải thấp và bộ tăng áp chưa bắt đầu hoạt động, động cơ tăng áp với mức tỉ số nén thấp sẽ không sử dụng hiệu quả hỗn hợp cháy...
Bên trên