động cơ không cần bugi

  1. MyS2Love

    Động cơ xăng không cần bu-gi HCCI

    Bài hôm nay đề cập đến một loại động cơ pha trộn của 2 loại động cơ đốt trong phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô hiện này : động cơ xăng và động cơ diesel. Đó chính là động cơ đốt trong chạy xăng nhưng lại không cần bu-gi kích nổ : HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition). Mặc dù là...
Bên trên