động cơ diesel dùng nhiê liệu xăng

  1. lucnguyen123789

    Tiểu luận động cơ đánh lửa nén GCI

    Động cơ Diesel dùng nhiên liệu xăng. Mình đang nghiên cứu về đề tài này, mong mọi người chia sẻ. Đính kèm là bài báo cáo sơ bộ. Thank all!
Bên trên