động cơ 2 kỳ

  1. MyS2Love

    Động cơ xoay Wankel là gì ? Nó hoạt động ra sao ?

    Động cơ được đặt theo tên của người phát minh ra loại động cơ này, ông Felix Wankel. Động cơ Wankel không sử dụng các píttông dạng hình trụ và chuyển động tịnh tiến mà thay vào đó là một rotor dạng hình tam giác và chuyển động xoay tròn. Đây không phải là loại động cơ phổ biến ngày nay. Vì nhiều...
Bên trên