dkeeoed

  1. D

    Nhờ giải thích công dụng van điện bơm kobelco 200-1

    Chào các cụ các cụ cho e hỏi con kobe -1 nó có 2 cái van ở bơm là mục đích tác dụng của từng con là để làm gì vậy ạ mong các cụ chỉ giáo cảm ơn các cụ
Bên trên