dieuhoa

  1. D

    JAC Tuyển dụng thợ máy gầm và điều hòa

    1. Nội dung đăng tuyển: * Vị trí: kỹ thuật viên máy gầm ô tô ( oto du lịch 4-45 chỗ ) Kỹ thuật viên điện điều hòa ô tô ( oto du lịch 4-45 chỗ ) Số lượng: 02 * Mô tả công việc: - Thực hiện tất cả các công việc sửa chữa các chi tiết, hệ thống máy gầm ô tô theo yêu cầu của tổ trưởng trên lệnh...
Bên trên