điều khiển abs

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Tìm hiểu quá trình ECU điều khiển trượt hệ thống phanh ABS

    Để điều khiển được quá trình nhấp nhả phanh ở các bánh xe thì ECU sẽ phải lấy các tín hiệu từ các bánh xe gửi về, tính toán dự trên các thuật toán được lập trình sẵn. Sau đó, sẽ gửi các tín hiệu điều khiển đến bộ phận chấp hành để thực hiện quá trình phanh xe hợp lý. Trong khi phanh, mặc dù...
Bên trên