điều chỉnh phanh hơi xe tải

  1. T

    Chỉnh phanh hơi xe tải- Slack adjuster

    Các cụ cho xin tí kinh nghiệm về quy trình điều chỉnh phanh hơi xe tải với ạ. Theo kiến thức của nhà cháu thì: - Đảm bảo góc tạo bởi cóc chỉnh phanh và cần phanh khi phanh phải là 90 độ - Kiểm tra khoảng cách giữa má phanh và tang trống trong khoảng 0.5-0.7mm bằng thước lá - Đo hành trình phanh...
Bên trên