điện cơ bản

  1. Mrthanglsn

    Tài liệu điện ô tô cơ bản về ô tô

    Đăng cho bác nào cần giáo trình cơ bản về điện ô tô. Tài liệu này mô tả chi tiết các ký hiệu đấu nối dây, các từ viết tắt của các thuật ngữ liên quan đến hệ thống điện trên ô tô.
Bên trên